ثبت نام
ورود به سايت

درخواست کلاس

درخواست کلاس

مدرسه هیأت مجهز به دو محیط برگزاری کالس آنالین می باشد. جهت برگزاری کالس آنالین می توانید با تهیه اشتراک یکی از پلنهای ارائه شده از کالسهای آنالین مدرسه هیأت بهره ببرید .

انتخاب

برخی از ویژگی های پلتفرم اسکای روم :

ارتباط شنیداری و دیداری
نمایش اسلاید
اشتراک دسکتاپ
وایت برد
پخش فایل های صوتی و تصویری
اشتراک فایل

برخی از ویژگی های بیگبلوباتن:

صفحه اختصاصی
امکان ضبط اتوماتیک جلسات
اشتراک گذاری تصویر برای همگی
اشتراک گذاری فایل و صفحه نمایش
تخته سفید ارائه دهنده و مخاطبین
ابزار حرفه ای برای ارائه دهندگان
مدیریت فردی و گروهی

تعرفه های اشتراک اسکای روم

طرح 1

x تومان/ در هر ماه

 • برگزاری نامحدود کالس ۳۰ نفره
 • تا 30 کاربر همزمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • تا 3 ویدئو همزمان

طرح 2

x تومان/ در هر ماه

 • برگزاری نامحدود کالس 100 نفره
 • تا 100 کاربر همزمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • تا 3 ویدئو همزمان

طرح 3

x تومان/ در هر ماه

 • برگزاری نامحدود کالس 150 نفره
 • تا 100 کاربر همزمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • تا 3 ویدئو همزمان

طرح 4

x تومان/ در هر ماه

 • برگزاری نامحدود کالس 200 نفره
 • تا 200 کاربر همزمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • تا 3 ویدئو همزمان

تعرفه های بیگبلوباتن

طرح 1

x تومان/ در هر ماه

 • یک ساعته
 • تا 100 کاربر همزمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • تا 20 ویدئو همزمان
 • امکان ضبط جلسات

طرح 2

x تومان/ در هر ماه

 • یک روزه
 • تا 100 کاربر همزمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • تا 20 ویدئو همزمان
 • امکان ضبط جلسات

طرح 3

x تومان/ در هر ماه

 • ده روزه
 • تا 100 کاربر همزمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • تا 20 ویدئو همزمان
 • امکان ضبط جلسات

طرح 4

x تومان/ در هر ماه

 • سی روزه
 • تا 100 کاربر همزمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • تا 20 ویدئو همزمان
 • امکان ضبط جلسات