درس هایی که این استاد تدریس می کند:

آموزش مکالمه زبان عربی با محوریت لهجه عراقی

در این دوره به صورت فرد به فرد آموزش داده می‌شود. بیش از 400 فایل آموزشی در اختیار زبان آموز در طی دوره قرار می‌گیرد و زبان آموز با استفاده از محتوای آموزشی درس را فرامی‌گیرد و به صورت آن‌لاین به استاد تحویل می‌دهد. کل دوره در قالب 50 جلسه خواهد بود
400,000 (Iranian Toman)

علیرضا ربانی‌منش

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس