درس هایی که این استاد تدریس می کند:

شرح تطبیقی نهج البلاغه با رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب

۱۰جلسه صوتی و متنی به همراه آزمون ویژه طلاب سطح ۲برادر بعد از آزمون پایانی وارائه حداقل یک کار پژوهشی وگزارش فعالیت درسی گواهی پایان دوره ارائه می شود
رایگان

سید مهدی خضری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس