درس هایی که این استاد تدریس می کند:

طراحی گرافیک با نگاه به رسانه‌های نوین

گعده هنر

01:30:00

زمان درس

1

بخش ها

145

شرکت کننده

طراحی گرافیک با نگاه به رسانه‌های نوین

رایگانشعيب حسيني مقدم

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس