درس هایی که این استاد تدریس می کند:

طراحی گرافیک با نگاه به رسانه‌های نوین

گعده هنر

01:30:00

زمان درس

1

بخش ها

143

شرکت کننده

طراحی گرافیک با نگاه به رسانه‌های نوین

رایگانترکیب بندی

طراحی پوستر

02:26:00

زمان درس

10

بخش ها

126

شرکت کننده

ترکیب بندی

کلاس ترکیب بندی

100,000 (تومان)صابر شیخ رضایی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس

به زودی...