درس هایی که این استاد تدریس می کند:

کلاس‌آن‌لاین طراحی نشانه از شکل تا معنا

کلاس‌آن‌لاین طراحی نشانه از شکل تا معنا استاد مسعود سپهری ظرفیت کلاس تکمیل می باشد
رایگان

مسعود سپهر

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس