درس هایی که این استاد تدریس می کند:

موشن پوستر (انتقال تجربه)

موشن گرافیک

01:21:00

زمان درس

10

بخش ها

465

شرکت کننده

موشن پوستر (انتقال تجربه)

موشن پوستر (انتقال تجربه)

رایگانسینما4D

موشن گرافیک

05:50:00

زمان درس

21

بخش ها

168

شرکت کننده

سینما4D . جادوی تصویر 1

100,000 (تومان)صادق لطفی زاده

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
3
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس

به زودی...