درس هایی که این استاد تدریس می کند:

کاربرد خطوط تعلیق، نستعلیق، شکسته نستعلیق در گرافیک

کاربرد خطوط تعلیق، نستعلیق، شکسته نستعلیق در گرافیک ارائه شده در کارگاه خط در گرافیک 1 قم . جمکران
50,000 (Iranian Toman)

علی رضائیان

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس

به زودی...