درس هایی که این استاد تدریس می کند:

آنچه که باید در تبلیغات شهری بدانیم

گعده هنر

01:06:00

زمان درس

1

بخش ها

190

شرکت کننده

آنچه که باید در تبلیغات شهری بدانیم

رایگانمحمدرضا دوست محمدی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس