درس هایی که این استاد تدریس می کند:

دست آزاد

خط در گرافیک

00:53:00

زمان درس

6

بخش ها

129

شرکت کننده

کاربرد خطوط دست آزاد در گرافیک

رایگانحمید قربان‌پور

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس

به زودی...