درس هایی که این استاد تدریس می کند:

کارگاه 5

100,000 (Iranian Toman)

کارگاه مجازی طراحی پوستر اعلان محرم

مباحث آموزشی مطروحه در کارگاه مجازی طراحی پوستر اعلان هیأت ایده پردازی طراحی پوستر مهندسی معکوس پوسترهای اعلان هیأت کاربرد خط در گرافیک نقد و بررسی پوسترهای اعلان هیأت چیدمان متن ترکیب بندی
رایگان

کاربرد خطوط متنی بر ساختار هندسی در گرافیک

کاربرد خطوط متنی بر ساختار هندسی در گرافیک برگزار شده در سومین کارگاه خط در گرافیک قم جمکران
100,000 (Iranian Toman)

مسعود نجابتی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
4
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس
به زودی...