درس هایی که این استاد تدریس می کند:

تایپ در گرافیک

خط در گرافیک

01:26:00

زمان درس

10

بخش ها

137

شرکت کننده

کاربرد حروف تایپی در گرافیک

برگزار شده در پنجمین کارگاه خط در گرافیک / قم جمکران

رایگاناقلام خوشنویسی در گرافیک

خط در گرافیک

01:04:00

زمان درس

7

بخش ها

200

شرکت کننده

کاربرد اقلام خوشنویسی در گرافیک

رایگانمسعود نجابتی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
5
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس
به زودی...