درس هایی که این استاد تدریس می کند:

کاربرد حروف تایپی در گرافیک

برگزار شده در پنجمین کارگاه خط در گرافیک / قم جمکران
100,000 (Iranian Toman)

کاربرد خطوط مبتنی بر ساختار هندسی در گرافیک

کاربرد خطوط مبتنی بر ساختار هندسی در گرافیک برگزار شده در سومین کارگاه خط در گرافیک قم جمکران
100,000 (Iranian Toman)

مسعود نجابتی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
5
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس
به زودی...