درس هایی که این استاد تدریس می کند:

فتوگرافیسم

100,000 (Iranian Toman)

مجید ناگهی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس

به زودی...