درس هایی که این استاد تدریس می کند:

فتو گرافیسم

تصویر در گرافیک

04:02:10

زمان درس

9

بخش ها

15

شرکت کننده

فتوگرافیسم(کاربرد عکس در گرافیک)

100,000 (تومان)مجید ناگهی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس

به زودی...