درس هایی که این استاد تدریس می کند:

مبانی مقدماتی تصویربرداری

دوره مجازی مبانی مقدماتی تصویربرداری (انواع کادر ها و قاب بندی کاربرد انواع قاب در فیلم) ویژه گروه های جهادی هیاتی | محمد شاکری
50,000 (Iranian Toman)

محمد شاکری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس