درس هایی که این استاد تدریس می کند:

نگاهی به خطوط منسوخ شده و کاربرد آن در گرافیک

نگاهی به خطوط منسوخ شده و کاربرد آن در گرافیک برگزار شده در دومین کارگاه خط در گرافیک قم . جمکران
50,000 (Iranian Toman)

هادی معزی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس

به زودی...