درس هایی که این استاد تدریس می کند:

مهندسی معکوس پوستر اعلان هیأت

مهندسی معکوس پوستر اعلان هیأت
100,000 (Iranian Toman)

کارگاه مجازی طراحی پوستر اعلان محرم

مباحث آموزشی مطروحه در کارگاه مجازی طراحی پوستر اعلان هیأت ایده پردازی طراحی پوستر مهندسی معکوس پوسترهای اعلان هیأت کاربرد خط در گرافیک نقد و بررسی پوسترهای اعلان هیأت چیدمان متن ترکیب بندی
رایگان

ایده‌یابی طراحی پوستر

در این کارگاه می آموزید چگونه برای طراحی پوستر ایده پردازی کنید. این مجموعه 230 دقیقه فیلم می باشد.
100,000 (Iranian Toman)

مجتبی مجلسی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
3
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس

به زودی...