درس هایی که این استاد تدریس می کند:

گعده هنر 7

گعده هنر

1:55:00

زمان درس

0

بخش ها

68

شرکت کننده

سوژه یابی عکاسی عاشورایی - فرصت ها و تهدیدها

رایگانمهدی طاهری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس