درس هایی که این استاد تدریس می کند:

کاربرد خط کوفی بنایی در گرافیک

کاربرد خط کوفی بنایی در گرافیک برگزار شده در سومین کارگاه خط در گرافیک کاربرد خطوط مبتنی بر ساختار هندسی در گرافیک قم . جمکران
100,000 (Iranian Toman)

حمیدرضا کشاورزی میاندشتی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس

به زودی...