درس هایی که این استاد تدریس می کند:

کوفی اولیه و مشرقی

خط در گرافیک

02:11:00

زمان درس

13

بخش ها

84

شرکت کننده

کاربرد خط کوفی اولیه و مشرقی در گرافیک

رایگانسید وحید موسوی جزایری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس

به زودی...