درس هایی که این استاد تدریس می کند:

گعده هنر5

گعده هنر

42:00:00

زمان درس

0

بخش ها

37

شرکت کننده

بررسی عکسهای ‌عاشورایی منتشر شده در رسانه ها

رایگانحیدر رضایی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس