درس هایی که این استاد تدریس می کند:

آموزش Edius

25,000 (Iranian Toman)

آموزش نرم افزار Cool Edit

 
25,000 (Iranian Toman)

آموزش نرم افزار Audition

 آموزش نرم افزار Audition
25,000 (Iranian Toman)

دومین نشست عکاسان هیأتی(ویژه برادران)

دومین نشست عکاسان هیأتی اربعین و نقش من نشست تخصصی عکاسی اربعین دوره آموزشی روایت در عکاسی مستند+تور عکاسی
رایگان

هنر هیأت

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
4
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس