درس هایی که این استاد تدریس می کند:

چیدمان متن

طراحی پوستر

01:30:00

زمان درس

4

بخش ها

123

شرکت کننده

چیدمان متن

کلاس چیدمان متن

100,000 (تومان)علی رضا حصارکی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس

به زودی...