درس هایی که این استاد تدریس می کند:

چیدمان متن

کلاس چیدمان متن
100,000 (Iranian Toman)

علی رضا حصارکی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس

به زودی...