درس هایی که این استاد تدریس می کند:

آموزش مکالمه زبان عربی با محوریت لهجه عراقی

طرح آموزشی مکالمه زبان عربی با محوریت لهجه عراقی و با رویکرد کارگاهی (لابلاتوار)، متشکل از از چهار قسمت می‌باشد. قسمت های آغازین (اول تا سوم) بر اساس روش چند رسانه ای (فیلم، صوت، تصویر و متن)، و به ترتیب از مقدمات و اولیات شروع و به سمت تکمیلی پیشرف
400,000 (Iranian Toman)

محمدهاشم ربانی‌منش

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس