درس هایی که این استاد تدریس می کند:

خطوط دست آزاد

خط در گرافیک

02:18:00

زمان درس

15

بخش ها

8

شرکت کننده

کاربرد خطوط دست آزاد درگرافیک

80,000 (تومان)مهدی حاجی محمدی فریمانی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس

دانش آموخته گرافیک و نقاشی، مدرس دانشگاه، عضو انجمن خوشنویسان و طراحان گرافیک ایران