درس هایی که این استاد تدریس می کند:

سواد رسانه

مدرسه عالی هیأت البرز

نامشخص

زمان درس

0

بخش ها

0

شرکت کننده

سواد رسانه ویژه مبلغان جبهه فرهنگی انقلاب

رایگانعرفان نراقی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس