درس هایی که این استاد تدریس می کند:

روایت در فیلم مستند

مدرسه هیأت‌تی‌وی

01:48:10

زمان درس

25

بخش ها

15

شرکت کننده

روایت در فیلم مستند

زبان اصلی به همراه زیر نویس فارسی

25,000 (تومان)تدوین مستند با پریمیر

مدرسه هیأت‌تی‌وی

03:41:00

زمان درس

39

بخش ها

24

شرکت کننده

تدوین مستند با پریمیر

زبان اصلی به همراه زیر نویس فارسی

25,000 (تومان)اصلاح رنگ با پریمیر

مدرسه هیأت‌تی‌وی

05:07:00

زمان درس

47

بخش ها

27

شرکت کننده

اصلاح رنگ با پریمیر

زبان اصلی به همراه زیر نویس فارسی

25,000 (تومان)هنر داستان گویی

مدرسه هیأت‌تی‌وی

02:04:00

زمان درس

36

بخش ها

12

شرکت کننده

هنر داستان گویی

زبان اصلی به همراه زیر نویس فارسی

25,000 (تومان)هنر تدوین فیلم

مدرسه هیأت‌تی‌وی

03:27:00

زمان درس

31

بخش ها

20

شرکت کننده

هنر تدوین فیلم

زبان اصلی به همراه زیر نویس فارسی

25,000 (تومان)مهارت فیلم نامه نویسی

مدرسه هیأت‌تی‌وی

01:32:00

زمان درس

24

بخش ها

19

شرکت کننده

مهارت فیلم نامه نویسی

زبان اصلی به همراه زیر نویس فارسی

25,000 (تومان)شناخت لنزها

مدرسه هیأت‌تی‌وی

02:22:00

زمان درس

33

بخش ها

15

شرکت کننده

شناخت لنزها

زبان اصلی به همراه زیر نویس فارسی

25,000 (تومان)مبانی تدوین فیلم

مدرسه هیأت‌تی‌وی

02:46:00

زمان درس

28

بخش ها

15

شرکت کننده

مبانی تدوین فیلم

زبان اصلی به همراه زیر نویس فارسی

25,000 (تومان)کادر بندی سینمایی

مدرسه هیأت‌تی‌وی

00:06:37

زمان درس

3

بخش ها

10

شرکت کننده

کادر بندی سینمایی

کادر بندی سینمایی زبان اصلی به همراه زیر نویس فارسی

25,000 (تومان)فیلم نامه نویسی

مدرسه هیأت‌تی‌وی

01:47:00

زمان درس

29

بخش ها

14

شرکت کننده

فیلم نامه نویسی

فیلم نامه نویسی زبان اصلی به همراه زیر نویس فارسی

25,000 (تومان)ساخت مستند کوتاه

مدرسه هیأت‌تی‌وی

01:25:00

زمان درس

31

بخش ها

17

شرکت کننده

ساخت مستند کوتاه

مجموعه آموزشی مستند ساخت مستند کوتاه زبان اصلی به همراه زیر نویس فارسی

25,000 (تومان)کلاس سینما

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
14
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس