درس هایی که این استاد تدریس می کند:

هنر داستان گویی

25,000 (Iranian Toman)

هنر تدوین فیلم

هنر تدوین فیلم
25,000 (Iranian Toman)

مهارت فیلم نامه نویسی

مهارت فیلم نامه نویسی
25,000 (Iranian Toman)

شناخت لنزها

شناخت لنزها
25,000 (Iranian Toman)

مبانی تدوین فیلم

مبانی تدوین فیلم
25,000 (Iranian Rial)

کارگردانی به زبان ساده (3و4)

کارگردانی به زبان ساده   درس 3 و درس 4
25,000 (Iranian Toman)

کارگردانی به زبان ساده (1و2)

کارگردانی به زبان ساده   درس 1 و درس 2
25,000 (Iranian Toman)

کارگردانی به زبان ساده (5و6)

کارگردانی به زبان ساده   درس 5 و درس 6
25,000 (Iranian Toman)

کادر بندی سینمایی

کادر بندی سینمایی
25,000 (Iranian Toman)

فیلم نامه نویسی

فیلم نامه نویسی
25,000 (Iranian Toman)

ساخت مستند کوتاه

مجموعه آموزشی مستند ساخت مستند کوتاه
25,000 (Iranian Toman)

کلاس سینما

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
14
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس