درس هایی که این استاد تدریس می کند:

طراحی نشانه نوشتاری

برگزار شده در پنجمین کارگاه خط در گرافیک
50,000 (Iranian Toman)

عبدالرضا چاره ای

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس