درس هایی که این استاد تدریس می کند:

افترافکت 1 (سلسله دوره گرافیک متحرک)

افترافکت 1 (سلسله دوره گرافیک متحرک)  8 جلسه ویدیویی 8 تکلیف کارگاهی 2 جلسه کلاس آنلاین  
200,000 (Iranian Toman)

جواد آقایی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس