اقتضائات رسانه هیأت

اقتضائات رسانه هیأت
 
50,000 تومان
25,000 تومان
50%

 

 

  تعداد مراحل: 1
  تعداد فایل: در دست بررسی
  مهلت دسترسی: نامحدود
  زمان درس: 1:50:00
  قابل دسترس در: موبایل و کامپیوتر
  مرورگر توصیه شده: کروم و فایرفاکس

توضیحات درس


سیدعلی اصغر علوی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
4
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 74

درباره مدرس


سیدابوالحسن حسینی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
4
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 74

درباره مدرس


مصطفی ملایی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
4
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 74

درباره مدرس


وحید ملتجی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
4
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 74

درباره مدرس