کاربرد خط کوفی بنایی در گرافیک100,000 تومان
توليد کننده: مدرسه عالی هیأتمدرسه عالی هیأت


توضیحات تکمیلی

کاربرد خط کوفی بنایی در گرافیک
برگزار شده در سومین کارگاه خط در گرافیک
کاربرد خطوط مبتنی بر ساختار هندسی در گرافیک
قم . جمکران

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربري:
ايميل: